Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
logo_s_2.jpg (150×45)Image.ashx (440×176)

 

 


 


Péče o komín nestojí moc, ale zanedbávat ji se nevyplácí

Ranní teploty se blíží nule a to znamená že topná sezóna je již bez ostychu tady. Tak jako pečujete o své automobily aby jste s nimi mohli každý den dojíždět do práce nebo pečujete o svou zahradu a záhony, aby na jaře vyrostly květiny a zelenina, tak je třeba důkladně pečovat i o komíny ve svých rodinných domech. Když se zanedbá zahrádka nic nevyroste, když se zanedbá auto, nepojede. Ve většině případů jde o nic proti tomu když zanedbáte svůj komín. Požárů komínových těles každý rok přibývá. V roce 2015 vzniklo 881 požárů právě od špatně vyčištěných nebo jinak zanedbaných komínů. V roce 2016 jich bylo už 1052. V roce 2017 sice velmi malý pokles na 1028 požárů a v loňském roce 2018 bylo nahlášeno na tísňovou linku 150, 1074 požárů způsobených nevyhovujícím stavem komínového tělesa. Z drtivé většiny dochází k požáru přímo uvnitř komínu kde dojde díky vysokým teplotám ke vznícení sazí. Dalšími příčinami bývají nejčastěji nevhodná konstrukce (např. praskliny v komínu) nebo dokonce i zazděné trámy v komínových tělesech.

Od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2015 platilo Nařízení vlády č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Nařízení předepisovalo pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů. Pouze vybírání a čištění spalinových cest bylo možno provádět svépomocí, kontrolu musela provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví. V Nařízení se hovořilo rovněž o revizi, k jejímuž provedení byl oprávněn pouze revizní technik se speciálním oprávněním.

Od 1. ledna letošního roku se na danou oblast vztahuje zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. A k němu byla vydána prováděcí vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty s účinností od 29. ledna 2016. Vyhláška přebrala a upravila povinnosti, které ukládalo zrušené nařízení vlády. Skládá se ze 4 paragrafů a 3 příloh:

§ 1 Způsob čištění spalinové cesty
§ 2 Způsob kontroly spalinové cesty
§ 3 Revize spalinové cesty
§ 4 Lhůty a vzory
Pro rozhodnutí, zda postačuje kontrola, nebo je nutné provést revizi komína, v širší souvislosti spalinové cesty, je zásadní § 3 Revize spalinové cesty, odstavec 1., ve kterém je uvedeno:

(1) Revize spalinové cesty se provádí

👩‍🚒před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
👨‍🚒při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
👩‍🚒před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
👨‍🚒před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty, po komínovém požáru,
👩‍🚒nebo při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.
Ze znění odstavce vyplývá, že revize není v řadě případů nutná a postačuje jen kontrola. Pokud si nepoučený zákazník objedná revizi, zaplatí za něco, co nepotřebuje.

Je však možné, že při kontrole upozorní kominík na vzniklé trhliny, například záznamem ze záběru inspekční kamery vložené do komína, a pak zákazníka vyzve k jejich odstranění a podle rozsahu závad může nařídit i odstavení kotle mimo provoz. Na zákazníkovi pak je, jakou cestu k nápravě zvolí, ale v každém případě si před znovuuvedením kotle do provozu musí opatřit revizi spalinové cesty, komína. Jinak riskuje nejen to, že může být pokutován, ale pokud by se něco stalo, tak mu ani pojišťovna neuhradí vzniklou škodu a nepřevezme krytí škod způsobených jiným osobám.


Nový dopravní automobil Renault Master konečně zaparkoval v garáži jednotky SDH Horní Žukov.

Psali o nás na požáry.cz

Foto ze křtu na našem rajčeti.

                                                                                                     Těšínké listy č. 07/2019 strana 3.

 

 


 Přišli jste s námi uklidit   Žukov    

Dne 6.4.2019 od 9:00 do 13:00 jsme společně uklidili na přibliženě 6km Žukova a naplnili jsme kontejner až po okraj. Úklidu se zúčastnilo celkem 19 osob včetně dětí, z toho 9 dospělých členů SDH Horní Žukov a 5 dobrovolníků ze Žukova. Fotky z akce najdete zde

Tímto znovu moc děkujeme všem zúčastněným!

 

TOPlist
logo_s_2.jpg (150×45)
aktualizováno: 14.01.2020 10:15:58