Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 01.09.2017 15:10:04 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ČESKÝ TĚŠÍN - HORNÍ ŽUKOV

Rok 2014
TOPlist

ROK 2014

ORGANIZAČNÍ POZVÁNÍ

Příští schůze výboru SDH se bude konat v pátek 21. listopadu 2014 v 17hod. Bylo by velmi vhodné, kdyby se této schůze zúčastnili všichni zájemci o činnost ve výboru SDH pro období 2015-2020. Kolem 18 hod. bude pokračovat "vilijovka" pro všechny členy SDH. 

 

DEN DĚTÍ S HASIČI  

Dne 8. 6. 2014 pořádá SDH Český Těšín - Horní Žukov od 14 hod v areálu hasičské zbrojnice v Horním Žukově již tradiční "Den dětí s hasiči".

Program:  

přivítání dětí

soutěže a hry + malování na obličej

ukázky hasičské techniky

    prohlídka zbrojnice

vyhodnocení a předání výher

dobrou náladu a bohaté občerstvení se postarají dobrovolní hasiči ze Žukova. V případě velmi nepříznivého počasí se akce nekoná a bude stanoven náhradní termín!

Tato akce se koná za finanční podpory společnosti Třinecký inženýring, a.s.

 

 

VÝCVIK JEDNOTEK PO 

5. dubna 2014 proběhlo společné cvičení jednotek těšínského okrsku SDH a dvo OSP z Cieszyna v rámci projektu Hasiči bez hranic / Stażacy bez granic. Školení s tématem "Instruktážní metodické zaměstnání" se uskutečnilo ve skladu ochrany obyvatelstva v Chotěbuzi na ulici Lesní.

Cílem výcviku bylo nabytí teoretických i praktických zkušeností při vybraných činnostech v rámci zásahové činnosti jednotek požární ochrany. Důraz bude kladen na činnosti, ke kterým jsou tyto jednotky ve většině případů povolávány a které řeší s použitím vlastních prostředků.

Samotný výcvik byl rozdělen na části: 1. praktický nácvik stavby protipovodňových hrází, 2. praktický nácvik prací ve výškách a nad volnou hloubkou, 3. praktický nácvik práce se žebříky, 4. poskytování první pomoci a 5. vyhledávání osob v neznámém prostředí

 

DOTACE MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN 

Město Český Těšín poskytlo v letošním roce 2014 SDH Český Těšín - Horní Žukov peněžitou dotaci na rozvoj sportovního družstva. Pomocí těchto prostředků jsme mohli doplnit stávající výbavu mužského sporotvního družstva a hlavně jsme umožnili vznik a konkurenceschopnost družstva žen. Tímto bychom chtěli představitelům města poděkovat za podporu, kterou našemu sboru poskytli.

image

 

BŘEZEN MĚSÍC POŽÁRNÍ OCHRANY 

V průběhu měsíce března, jež je označován za měsíc požární ochrany, uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů Český Těšín - Horní Žukov (Vojtěch Pata, Jiří a Marek Walicovi) besedy a den otevřených dveří pro děti z mateřských škol v Dolní Žukově a Horním Žukově, tak i chovance Slezské Diakonie v Horním Žukově.

Tato akce nenahrazuje celoroční činnost na úseku prevence, pozitivně však přispívá k preventivní a výchovné činnosti. Prostřednictvím těchto besed jsme si s dětmi a chovanci Diakonie vykládali o základních principech jak předcházet mimořádným událostem a o chování v případě vzniku těchto událostí. Na názorném příkladu si děti a chovanci vyzkoušeli jak se opouští pokoj, ve kterém vznikl požár. Rovněž jsme přiblížili, co vše povolání hasiče obnáší, jak to v „hasičárně“ vypadá a jak se hasí oheň.  

 

 

ZKOUŠKY ODBORNOSTI - HASIČ II. a III. STUPNĚ 

Odborná rada velitelů OSH Karviná zkoušky vyhlásila zkoušky pro získání odbornosti Hasič II. a III. stupně. Na tuto nelehkou zkoušku se přihlásilo i pět členů výjezdové jednotky našeho SDH. Den "D" nastal v sobotu 22.3.2014 od 08.00 v kulturním domě v Rychvyldě. Naši zástupci nezklamali a všichni zkoušku hravě vykonali snad i díky pilné přípravy pod vedením velitele Jiřího Walicy. Gratulujeme členům sboru k úspěšnému získání odbornosti SH ČMS v oblasti represe - Hasič III. (Marian Mitrega, Jakub Pasrbek, Jakub Židek), Hasič II. (Rostislav Walica) a Strojník (Lukáš Walica). 
 
 image

 

EXKURZE V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH 

Dne 2. 3. 2014 proběhla odborná exkurze v Třineckcýh železárnách, a.s. Mimo jiné si naši členové a jejich rodinní příslušnící mohli mimo jiné prohlédnout základnu profesionálních hasičů závodu TŽ, provozy aglomerace, vysoké pece a kyslíko-konvertorové ocelárny a to vše za odborného a vyčerpávajícího výkladu Ing. Petra Wojnara. Tímto bychom mu chtěli jak za odborný výklad, tak i umožnění exkurze poděkovat. 

 

 

OLDIES PARTY 

Jedenáctá "Oldies party" ve stylu filmových a pohádkových postav, herců a třeba i kulis :-) Skvělá stylová hudba 60. - 90. let + něco i ze soudku filmové sféry, skvělé stylové kostýmy, skvělá zábava! Soutěž o nejlepší stylové oblečení. Hlasujete VY! 

Akci spolu snáším sborem pořádá Magdaléna "Duša" Jedzoková a TS Externo a o hudbu se bude starat DJ Rostislav Jež. Vystoupí Patrick Ulman (vícenásobný mistr EUROPE a několikanásobný mistr ČR v electric boogie, finalista Talentmanie 2010 s Hybrid´s Crew), David Pargač (zapsán do GUINESSOVÉ knihy rekordů ve skoku na jedné ruce 2011, překonání světového rekordu ,,handjumps" 2013, účastník Talentmanie 2010, ČS má talent 2011, natáčení ČS má talent aktuálně), TS ExternoJana OndruškováPetr Sutorý a Petr Pěnkava.


24. května 2014 v KD Chotěbuz, cena 150 Kč / osoba
Předprodej od 3. března 2014 u Magdy Jedzokové na facebooku nebo mailu oldies.party@seznam.cz
Večeře k zakoupení na místě.


image

 
EXKURZE DO TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN

Sbor dobrovolných hasičů Český Těšín – Horní Žukov pořádá 1. 3. 2014 nebo 23. 2014 od 9:00 exkurzi do Třineckých železáren, která bude probíhat prohlídkou vysoké pece, závodních profesionálních hasičů TŽ a dle času se navštíví ještě nějaký další provoz (dle dohody). Exkurze bude probíhat přibližně 2 hod. Průvodcem v TŽ bude Ing. Petr Wojnar.

Zájemci se hlaste nejpozději do 28. ledna 2014 (počet osob omezen) na: walica.lukas@centrum.cz nebo SMS na 774997155.

 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Výbor SDH Český Těšín - Horní Žukov Vás srdečně zve na Výroční valnou hromadu sborukterá se koná dne 4. 1. 2014 v 16:00 v prostorách HZS v Českém Těšíně (Masarykovy sady 67/34, Č. Těšín).

Program:     

                            Zahájení a přivítání hostů
                            Volba mandátové a návrhové komise
                            Zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2013
                            Zpráva kontrolní a revizní komise
                            Návrh činnosti a hospodaření na rok 2014
                            Volba delegátů na VVH Okrsku Český Těšín
                            Diskuze
                            Předložení a schválení usnesení VVH
                            Závěr

Prosíme o účast všech členů, jejich dochvilnost z důvodů hladkého průběhu VVH. Pokud vlastníte hasičský stejnokroj, tak jej prosím pro VVH použijte.

Účast prosím potvrďte na telefonních číslech starosty nebo velitele, popřípadě na email SDH: sdhzukov@email.cz, nejpozději do 31. 12. 2013

Těšíme se na Vaší účast

 

Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, mazat a jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

  • Používejte často nové bloky.
  • ENTER = nový odstavec.
  • SHIFT+ENTER = nový řádek.
  • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
  • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
  • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz

TOPlist